15 Mei 2008

Lebur dalam KerahsiaanNya

hanya malam segera menjadi rumah
yang rahsia dan kau memelihara keakraban
itu. meski mungkin sunyi menghargai persapaan
diam. betapa segala rahsia menyalurkan pelayaran
rasa dan musim yang berganti silih
sambil masih di situ bagai tak pernah terjadi
pengalaman malam tidak menjelma. kaulah jelita
yang semakin yakin membawa perjalanan lebih
sempurna lebur dalam kerahsiaannya.